πενεστέρων

πενεστέρων
πένης
one who works for his living
fem gen comp pl
πένης
one who works for his living
masc/neut gen comp pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”